USLUGE

U okviru svojih usluga, ITCore nudi:

  • Custom programming (dizajn i programiranje kastomizovanih Informacionih Sistema za posebne potrebe klijenata
  • Consulting (za sve faze razvoja softvera, izrada GAP analiza, Business Process Analysis, podrška pri odabiru i uvodjenju Informacionih Sistema)
  • Administracija i Održavanje Oracle baza (instalacija, podešavanje, tunning, clustering, migracija na novije verzije, podrška